2.8.3 Arbeiderne protesterte

De norske arbeiderne ble inspirert av hendelser i andre europeiske land.

Hvilket år er særlig kjent for flere revolusjonsforsøk i Europa?

I Norge gjorde folk også opprør mot et urettferdig samfunn. Hva het lederen for bevegelsen?

Arbeiderne krevde innflytelse i samfunnet. Hvilken rett krevde de som andre grupper allerede hadde?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern