2.8.8 Norge ble selvstendig

Partiene Høyre og Venstre var enige om å oppløse unionen med Sverige.

a) Hvem ble norsk statsminister før unionsoppløsningen i 1905?

b) Hva erklærte Stortinget 7. juni 1905?

c) Hvor mange stemte ja til unionsoppløsningen, og hvor mange stemte nei?

d) Norge bestemte i en folkeavstemning at styreformen skulle være monarki. Hvem ble norsk konge i 1905, og hvilket navn tok han?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern