Alt i én bok

om verket_header.JPG

Kosmos samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap én og samme bok. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig – og prisgunstig. Kosmos har et nytt og tidsriktig design, og kommer med flotte illustrasjoner, gode tekster og varierte oppgaver og aktiviteter. Rikt tekstmateriale legger et godt grunnlag for å arbeide med stoffet. Individuell fordypning, samtale, og bruk av teknologi er en viktig del av undervisningsopplegget.

Gode muligheter for individuell tilrettelegging

Kosmos er et verk med svært gode muligheter for individuell tilrettelegging og differensiering. Hvert kapittel begynner med en ingress som forteller hva kapitlet handler om, og som aktiviserer forkunnskaper. Overskriftene er gjennomarbeidet slik at elevene raskt får en oversikt over hva stoffet handler om. Oppgavesettet er todelt. Den første delen er repetisjonsspørsmål der elevene finner svarene i boka. Den andre delen oppfordrer til refleksjon og fordypning og elevene må i stor grad finne svarene utenfor læreboka. I tillegg har Kosmos-serien en lettlest utgave av normalboken for de som trenger ytterligere tilrettelegging.

Etter innføringen av Kunnskapsløftet er Kosmos et av de mest solgte verkene i samfunnskunnskap på ungdomstrinnet.

Kosmos lettlest utgave
Kosmos lettlest er en differensieringsbok for lese- og skrivesvake elever. Teksten er tilrettelagt, vanskelige begreper er utelatt, og skriften er forstørret. Oppgavene er også tilrettelagt. Layoutmessig følger lettlestutgaven normalutgaven side for side. Det vil si at alle overskrifter, tekster, bilder og bildetekster er å finne på samme sted i begge bøker. Kosmos lettlest passer også godt for fremmedspråklige elever.

Ressursperm for læreren
Hvert trinn har sin egen ressursperm. I ressurspermen kan du bl.a. lese om hvordan forfatterne har bakt inn de grunnleggende ferdighetene og punkter fra læringsplakaten i tekst og oppgaver. Du får tips om læringsstrategier og hvordan elevene kan lære best. Skjemaer for læringsstrategier er inkludert. I kapittelveiledningen finner du læringsmål fra Kunnskapsløftet, kapittelreferater, utdypningsstoff, kommentarer og fasit til oppgaver, tips til tema-/ prosjektarbeid og til film i undervisningen. Kopieringsoriginaler og lysark er inkludert. Kopieringsoriginalene består av utdypningsstoff med tilhørende oppgaver, diverse kart og morsomme aktiviteter.

Du kan bestille Kosmos direkte fra forlaget her.

Forfatterintervju-samf_web.gif

Forfatterne

John Harald Nomedal (t.h.) er lektor og jobber ved Karuss skole i Kristiansand. Han var med på å skrive den forrige utgaven av Kosmos.

Ståle Bråthen (t.v.) er medforfatter på 9. og 10. trinn. Han er lektor ved Nordre Modum ungdomsskole og har historie, statsvitenskap og sosial-økonomi i fagkretsen. Han har mastergrad i internasjonal politikk fra University of Wyoming.

Inneholder

Elevbok
Lettlestutgave
Ressursperm for læreren
Nettside: kosmos.portfolio.no

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern