Sniktitt

Last ned sider fra boken:

Kosmos 8 utvalgte oppslag (3582 kb)            
Kosmos 8 ressursperm (216 kb)
Kosmos 8 normalutgave (4994 kb)
Kosmos 8 lettlestutgave (4091 kb)

Bla i bøkene på nett:

Bla i Kosmos 8
Bla i Kosmos 9
Bla i Kosmos 10

Temaoversikt:

kosmos8_fbf.jpg

KOSMOS 8
Geografi: Verdensrommet, solsystemet, globus og kart, jordas indre krefter, forvitring og erosjon, luftlaget rundt oss, vær, vind og vann, natur og samfunn på kollisjonskurs, klimasoner og planteliv, verdensdelene.
Historie: Opplysningstida, den amerikanske revolusjonen, den franske revolusjonen, Napoleon og napoleonskrigene, grunnloven i 1814, den industrielle revolusjonen.
Samfunnskunnskap: Familien, skolen, elevdemokratiet, vennskap, rettigheter og plikter for barn og unge, den verdifulle fritiden, demokrati som styreform, kommunen og fylkeskommunen, medbestemmelse i lokalsamfunnet, den fjerde statsmakten.

kosmos9_fbf.jpg

KOSMOS 9
Geografi: Natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet, ressursproblematikk, maten på landjorda, maten i havet, energispørsmål.
Historie: Norsk historie fra 1814 til 1945, samenes historie, imperialisme og kolonier, første verdenskrig, mellomkrigstida, andre verdenskrig.
Samfunnskunnskap: Forbrukerlære / lov og rett, kriminalitet, ANT, entreprenørskap / arbeidsliv, politiske institusjoner – sammenligning av flere land.

kosmos10_fbf.jpg

KOSMOS 10
Geografi: Befolkning og befolkningsutvikling – struktur og vekst, flytting i nyere tid, levekår, forskjeller mellom fattig og rik i et verdensperspektiv. Hva er bærekraftig utvikling?
Historie: Kald krig, europeisk integrasjon, Midtøsten, konflikter etter 1990, velferdsstaten.
Samfunnskunnskap: Samfunn og kulturelle variasjoner, norsk økonomi og internasjonal handel, kjærlighet og seksualitet, menneskerettigheter.

RESSURSPERM 8. TRINN
Kosmos 8 Ressursperm for læreren består av tre deler:

 • Generell del
 • Kapittelveiledning
 • Kopieringsoriginaler og fargetransparenter

Generell del forteller om lærerverkets komponenter. Spesielt blir den pedagogiske ideen bak elevboka Kosmos 8 gjennomgått. Konkret blir det også vist hvordan forfatterne har bakt inn de grunnleggende ferdighetene, og punkter fra Læringsplakaten, i tekst og oppgaver. Videre følger tips til hvordan elevene kan øve inn gode læringsstrategier. Forfatteren legger vekt på å få elevene oppmerksomme på hvordan de lærer best. Lærerne oppfordres til å stille spørsmål som: Hva er din læringsstil? og Hvordan skal du tilegne deg stoffet på best egnet måte? Skjemaer for ulike typer læringsstrategier finnes bak i permen som kopieringsoriginaler. Generell del avsluttes med et avsnitt om bruk av film i undervisningen.

Kapittelveiledningen tar for seg hvert hovedområde og dets påfølgende kapitler. Veiledningen er bygget opp som følger:

 • Læringsmål fra Kunnskapsløftet (LK06) / Punkter fra læringsplakaten
 • Kort kapittelreferat
 • Utdypningsstoff
 • Kommentarer til oppgaver
 • Fasit til oppgaver
 • Oversikt over kapittelets kopieringsoriginaler
 • Tips til tema-/ prosjektarbeid
 • Tips til viderelesing for elevene - skjønnlitteratur
 • Tips til videre lesing for læreren - faglitteratur
 • Tips til film
 • Oversikt over kapittelets fargetransparenter

Kopieringsoriginalene består av utdypningsstoff med tilhørende oppgaver, diverse kart og morsomme aktiviteter.

Du trenger Adobe Reader for å se PDF filene som kan lastes ned på disse sidene.

acrobat.gif

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern