2.8.7 Norge ville ut av unionen

Mange svensker mente at Sverige var «storebror» i unionen.

a) Hvilken sak skapte strid mellom Norge og Sverige i 1890-årene?

b) Hva gjorde Norge da kravet om egen utenriksminister og konsulat ble avvist av Sverige?

c) Hva kalles forslaget til norsk utenriksminister som Sverige laget i 1904?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern