2.8.4 Bønder og byborgere

Alliansen mellom bønder og radikale byborgere var viktig i kampen om parlamentarismen.

Mellom 1850 og var det kamp mellom bønder og embetsmenn i Stortinget. byborgere støttet bøndene i kravet om utvidet stemmerett. Johan var advokat fra Larvik og leder for i Stortinget. ville at skulle få mer makt overfor av . Ved valget i 1868 fikk flertall på Stortinget for første gang. Bondelederen Søren og Johan ledet en politisk bevegelse som ble til partiet .

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern