2.8.1 Karl Johan og nasjonalfølelse

Karl Johan var konge i Norge og Sverige.

Karl Johan ville endre grunnloven for å stryke kongens makt. Grunnloven var et symbol på norsk frihet. Hvem avviste forslagene fra Karl Johan?

På 1800-tallet var kunstnere opptatt av å finne fram til det de mente var typisk norsk. Hva kalles denne retningen i kunsten?

I 1820-årene begynte nordmennene å feire 17. mai. Karl Johan likte ikke dette uttrykket for norsk nasjonalfølelse. Han forsøkte å stoppe 17. mai-feiringen i Kristiania med soldater i 1829. Hva kalles denne hendelsen?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern