3.7.4 Levestandard og gjenbruk

Levestandarden er høy i Norge.

Norge er flere ganger blitt regnet som verdens land å bo i av . Høy betyr høyt forbruk, og samfunnet kan kalles . Høyt forbruk av ting har skapt et stort . I Norge økte mengden avfall per person fra 1974 til 2005 fra til  kg årlig. Høyt forbruk i land skaper store . Resirkulering kan miljøet. Avfallet blir til nye produkter, og bruken av energi går . Brukte varer blir også populære.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern