3.7.1 Forbruksmønsteret endrer seg

Vi lever i et forbrukersamfunn. Forbruk er å bruke varer og tjenester.

a) Hvordan er det mulig å undersøke hvordan forbruksmønsteret endrer seg over tid?

b) Hvor stor del av lønna brukte folk på mat i 1958?

c) Hvor stor del av lønna brukte folk på mat i 2005?

d) Siden 1958 har også fordelingen mellom andre utgifter endret seg. Hvilke utgifter utgjør en mindre del av forbruket i dag?

e) På noen varer og tjenester har prisen gått ned. Betyr det at også utgiftene til disse varene og tjenestene har gått ned?

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern