3.7.6 Reklame og forbrukerne

Reklame skal fortelle det som er sant.

regulerer hva som er tillatt å gjøre i reklamen. reklame er forbudt. Den slags reklame at produktet kan gjøre ting som ikke er mulig. kontrollerer at loven blir fulgt. Det er mulig å klage til Forbrukerombudet om du blir utsatt for reklame. Antallet klagesaker er nesten tredoblet mellom og 2005. behandler fra forbrukerne og arbeider for å styrke deres rettigheter.

Spinner

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern