1.7.4 En bærekraftig utvikling

Fornybare ressurser må ikke forbrukes så raskt at naturen ikke klarer å fornye dem.

Befolkningen i verden. Etter den revolusjon har om medisin og skapt større befolkningsvekst. I rike land har etter hvert befolkningsveksten , mens den raskere i resten av verden. Det er nå milliarder mennesker på jorda. Økende behov hos verdens fører til for høyt forbruk av naturressurser. En utvikling vil være å bruke ressurser slik at disse ressursene også finnes i framtida.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern