1.7.5 Klimaproblemet

Stort forbruk av naturressurser skaper miljøproblemer.

a) Hva er forsterket drivhuseffekt?

b) Hvilke problemer oppstår dersom ozonlaget blir tynnere?

c) Hva er Kyoto-avtalen?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern