1.7.2 Avfall

Avfall er et stort miljøproblem.

Mennesket bruker naturressursene til å varer og tjenester. Dette skaper avfall, og mengden . Varene er enn før, og de fleste har stadig penger til forbruk. Hvert år  det mer enn 1 milliard tonn avfall i verden. Mye avfall kan . Husholdningsavfall kan ned og brukes til , gammelt kan bli til nytt papir og kan bli jord. Dette kan spare jordas , men det beste for miljøet er å forbruket.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern