3.12.2 Migrasjon

Det er en normal tilstand i verden at folk er på vandring.

Det er mange årsaker til at folk fra et land til et annet. , og er de vanligste årsakene. Når folk fra kulturer møtes blir deres egen kultur påvirket. I Norge har bakgrunn fra mer enn forskjellige land. Norge innførte innvandringsstopp i , men mange kommer til landet for å , søke , som eller for å gjenforenes med familien. godkjenner et antall flyktninger hvert år som kommer til Norge.

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern