3.12.1 Begreper

Mennesker er som regel en del av flere samfunn.

a) Hva kalles det når mennesker lever og handler sammen?

b) Hva er sosialisering?

c) Hva er kultur?

d) Hvilke av disse begrepene kan brukes for å beskrive kulturelle variasjoner?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern