2.2.1 Hvem tenker vi på?

I opplysningstiden ble grunnlaget lagt for moderne vitenskapsfilosofi. Kritiske blikk rettet seg også mot maktstrukturene i samfunnet. Hvilken fransk tenker ...

a) ... mente at mennesket er godt av natur, og at makten tilhører folket?

b) ... mente at den frie tanke burde avgjøre rett og galt, og at alle har rett til å si det de mener?

c) ... mente at alle mennesker er født like og frie, og hadde «Tilbake til naturen!» som motto?

d) ... mente at makten burde fordeles mellom flere uavhengige organer som gjensidig kontrollerte hverandre?

e) ... mente at staten burde sikre folk frihet, men at kvinners rettigheter skulle være begrensede?

f) ... gikk offentlig ut og betvilte at kongen hadde fått makten av Gud?

Login


© Fagbokforlaget | Kanalveien 51 | 5068 Bergen | Ordretelefon: 55 38 88 38 | Ordrefaks: 55 38 88 39 | ordre@fagbokforlaget.no | Cookies | Personvern